Значення слова

Дієслово
вилучати
відкликати
забирати
знімати
виводити
відводити
відсмикувати
відходити
відмовлятися
анулювати
скасовувати

Приклади вживання

withdraw money — зняти гроші
withdraw cash — знімати готівку
I withdrew enough money. — Я зняв достатньо грошей.
Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements. — Будь-яка держава-член може прийняти рішення про вихід з Союзу відповідно до своїх конституційних вимог.
The theory claims that it is natural and acceptable for older adults to withdraw from society. — Теорія стверджує, що для людей похилого віку є природним і прийнятним вихід із суспільства.
A large number of bank customers withdraw their deposits because they believe the bank might fail. — Велика кількість клієнтів банку знімає свої депозити, оскільки вони вважають, що банк може зазнати краху.
During his presidency, America withdrew from the Anti-Ballistic Missile Treaty and the Kyoto Protocol. — Під час його президентства Америка вийшла з Договору про протибалістичні ракети та Кіотського протоколу.

Поділитись публікацією: