Значення слова

Прикметник
дотепний
метикуватий

Приклади вживання

He was very witty. — Він був дуже дотепний.
Jack is a very witty person. — Джек дуже дотепна людина.
The series received praise for its witty dialogues and unique storyline. — Серіал отримав похвалу за дотепні діалоги та унікальну сюжетну лінію.
He became well known for creating a number of witty and thought-provoking images. — Він став добре відомим завдяки створенню низки дотепних образів, що спонукають до роздумів.

Поділитись публікацією: