Значення слова

Іменник
коливання
хитання
вихляння
гойдання

Дієслово
коливатися
хитатися
розгойдувати
дрижати

Приклади вживання

The period of this sine curve corresponds to the wobble frequency. — Період цієї кривої синусоїди відповідає частоті коливань.
It can wobble slightly. — Він може трохи хитатися.
Do your ears hang low? Do they wobble to and fro? — Твої вуха низько звисають? Вони гойдаються туди й назад? (слова з дитячої пісеньки)
The slow wobble of the earth’s rotation axis on the celestial sphere is independent of the diurnal rotation of the earth on its own axis and the annual revolution of the earth around the sun. — Повільне коливання осі обертання Землі на небесній кулі не залежить від добового обертання Землі навколо своєї осі та щорічного обертання Землі навколо Сонця.

Поділитись публікацією: