Значення слова

Іменник
вовк
хижак
жадібна людина
старшина
залицяльник

Дієслово
пожирати з жадобою

Приклади вживання

eastern wolf — вовк східний
Iberian wolf — вовк іберійський
wolf down — жадібно поїдати, дуже швидко їсти
The wolf is a social animal. — Вовк — тварина соціальна.
The wolf is a dangerous animal. — Вовк — небезпечна тварина.
Wolf populations strongly declined across Europe during the 18th and 19th centuries. — Популяція вовків сильно зменшилася по всій Європі протягом 18-19 століть.

Поділитись публікацією: