Значення слова

Іменник
слово
слівце
вираз
сентенція
зауваження
розпорядження
пароль
перепустка

Дієслово
виражати словами
формулювати

Приклади вживання

lost for words — немає слів
word formation — словотвір
code word — кодове слово
word processor — текстовий процесор
longest word in English — найдовше слово в англійській мові
we all forget words — всі ми забуваємо слова
a few million words of published content — кілька мільйонів слів опублікованого контенту
What’s the good word? — Як справи?
Words are powerful. — Слова могутні.
Words influence people. — Слова впливають на людей.
Study phrases, not just vocabulary words. — Вивчайте фрази, а не лише слова зі словника.
Find a different way to explain the word you want to use. — Знайдіть інший спосіб пояснити слово, яке ви хочете вжити.
We picked up one excellent word. — Ми підібрали одне чудове слово.
Complete the following sentences with an appropriate word. — Доповніть наступні речення відповідним словом.
With words alone you can change the course of someone’s life. — Лише одними словами ви можете змінити чийсь життєвий шлях.

Поділитись посиланням: