Значення слова

Іменник
слово
слівце
вираз
сентенція
зауваження
розпорядження
пароль
перепустка

Дієслово
виражати словами
формулювати

Множина

Іменник word у множині: words

Приклади вживання

code word — кодове слово
in a word — одним словом, коротше кажучи
in other words — іншими словами
lost for words — немає слів
word formation — словотвір
word processor — текстовий процесор
longest word in English — найдовше слово в англійській мові
we all forget words — всі ми забуваємо слова
a few million words of published content — кілька мільйонів слів опублікованого контенту
What’s the good word? — Як справи?
Words are powerful. — Слова могутні.
Words influence people. — Слова впливають на людей.
Study phrases, not just vocabulary words. — Вивчайте фрази, а не лише слова зі словника.
Find a different way to explain the word you want to use. — Знайдіть інший спосіб пояснити слово, яке ви хочете вжити.
We picked up one excellent word. — Ми підібрали одне чудове слово.
Complete the following sentences with an appropriate word. — Доповніть наступні речення відповідним словом.
With words alone you can change the course of someone’s life. — Лише одними словами ви можете змінити чийсь життєвий шлях.
These words aren’t important. — Ці слова не важливі.
He failed to keep his word. — Він не дотримався свого слова.
Does that word sound familiar? — Це слово звучить знайомо?
His words were so inspiring. — Його слова були такими надихаючими.
Have you ever come across this word? — Ви коли-небудь зустрічали це слово?
You can’t translate them word for word to get their meaning. — Ви не можете перекласти їх слово в слово, щоб зрозуміти їхнє значення.

Поділитись публікацією: