Значення слова

Іменник
співробітник
співробітниця
колега по роботі

Приклади вживання

He is my workmate and best friend. — Він мій колега по роботі та найкращий друг.
He has a workmate named Mike. — У нього є колега по роботі на ім’я Майк.
Derek and his workmates visit a resort for a conference, where he confronts Lisa. — Дерек та його колеги по роботі відвідують курорт для проведення конференції, де він стикається з Лізою.

Поділитись публікацією: