Значення слова

Прикметник
вартий
що має цінність
що заслуговує

Іменник
вартість
цінність
гідність
значення
майно

Приклади вживання

net worth — чиста вартість
This book is worth reading. — Цю книгу варто прочитати.
The movie was worth watching. — Фільм був вартий перегляду.
Being healthy is worth any money. — Бути здоровим коштує будь-яких грошей.
Was it worth it? — Воно було того варте?
Is his new book worth reading? — Чи варто читати його нову книжку?
All your efforts were worth it. — Всі ваші зусилля були того варті.
Self-esteem is an individual’s subjective evaluation of their own worth. — Самооцінка — це суб’єктивна оцінка індивідом власної цінності.
One look is worth a thousand words. — Один погляд вартий тисячі слів.

Поділитись публікацією: