Значення слова

Займенник
себе
собі
собою

Приклади вживання

Well, what do you guys call it when you’re just talking amongst yourselves? — Ну, як ви це, хлопці, називаєте, коли просто розмовляєте між собою?

Поділитись посиланням: