Значення слова

Прислівник
абсолютно
безумовно
повністю
цілком
самостійно
незалежно

Приклади вживання

It’s absolutely impossible. — Це абсолютно неможливо.
I’m absolutely sure that I’ll learn English. — Я абсолютно впевнений, що вивчу англійську.
It’s absolutely different from what you really need. — Це абсолютно відрізняється від того, що вам насправді потрібно.
I’m usually absolutely exhausted at the end of the day. — Під кінець дня я зазвичай абсолютно знесилений.
I’m absolutely delighted to see you. — Я дуже радий вас бачити.

Поділитись посиланням: