Значення слова

Іменник
захоплення

Приклади вживання

Jack said it with a sense of admiration. — Джек сказав це з почуттям захоплення.
Maria couldn’t hide her admiration. — Марія не могла приховати свого захоплення.
I think it’s worth our admiration. — Я думаю, що це варте нашого захоплення.
His work has drawn admiration from many comedians. — Його робота викликала захоплення у багатьох коміків.
He has also expressed an admiration for scientific objectivity of the movie. — Він також висловив захоплення науковою об’єктивністю фільму.
Admiration is a social emotion felt by observing people of competence, talent, or skill exceeding standards. — Захоплення — це соціальна емоція, яку відчуваємо, спостерігаючи за людьми, які мають компетентність, талант або навички, що перевищують стандарти.
I think he has an excessive need for attention and admiration. — Я думаю, що він має надмірну потребу в увазі та захопленні.

Поділитись публікацією: