Значення слова

Прислівник
вдалині
далеко
здалека

Приклади вживання

from afar — здалека, звіддаля
They are visible from afar. — Їх видно здалеку.
It was really important that we found a way to communicate and collaborate from afar. — Було дуже важливо, що ми знайшли спосіб спілкуватися та співпрацювати на відстані.
Farmers can now monitor soil temperature and moisture from afar. — Тепер фермери можуть здалеку контролювати температуру та вологість ґрунту.
The people of Giraavaru spotted his vessel from afar and welcomed him. — Жителі Гіраавару здалеку помітили його корабель і привітали його.
Julia arrives at the harbor, and Ethan and Julia smile at each other from afar. — Джулія прибуває в гавань, і Ітан і Джулія посміхаються одне одному здалеку.

Поділитись публікацією: