Значення слова

Іменник
алгоритм

Множина

Іменник algorithm у множині: algorithms

Приклади вживання

analysis of algorithms — аналіз алгоритмів
evolutionary algorithm — еволюційний алгоритм
probabilistic algorithms — ймовірнісні алгоритми
randomized algorithm — увипадковлений алгоритм
search algorithm — алгоритм пошуку
We decided to use another sorting algorithm. — Ми вирішили використовувати інший алгоритм сортування.
They publicly described this algorithm in 1977. — Вони публічно описали цей алгоритм у 1977 році.
The concept of the algorithm has existed since antiquity. — Поняття алгоритму існує з глибокої давнини.
Algorithms are essential to the way computers process data. — Алгоритми мають важливе значення для того, як комп’ютери обробляють дані.
It’s a search algorithm that finds the position of a target value within a sorted array. — Це алгоритм пошуку, який знаходить позицію цільового значення всередині відсортованого масиву.

Поділитись публікацією: