Значення слова

Дієслово
співпрацювати
співпрацювати з ворогом

Приклади вживання

We’re going to collaborate with our Chinese partners. — Ми будемо співпрацювати з нашими китайськими партнерами.
They also collaborated on their third film in 2001. — Вони також співпрацювали над своїм третім фільмом у 2001 році.
They collaborated with the Nazis. — Вони співпрацювали з нацистами.

Поділитись публікацією: