Значення слова

Іменник
обчислення
підрахунок
розрахунок

Множина

Іменник computation у множині: computations

Приклади вживання

model of computation — модель обчислення
reversible computations — зворотні обчислення
Mechanical or electronic devices that perform computations are known as computers. — Механічні або електронні пристрої, які виконують обчислення, відомі як комп’ютери.
Evolutionary computation techniques can produce highly optimized solutions in a wide range of problem settings, making them popular in computer science. — Методи еволюційного обчислення можуть створювати високооптимізовані рішення в широкому діапазоні налаштувань проблем, що робить їх популярними в інформатиці.
A Turing machine is a mathematical model of computation that defines an abstract machine that manipulates symbols on a strip of tape according to a table of rules. — Машина Тюрінга — це математична модель обчислень, яка визначає абстрактну машину, яка маніпулює символами на смужці стрічки відповідно до таблиці правил.

Поділитись публікацією: