Значення слова

Дієслово
містити
містити в собі
вміщувати
стримувати
стримуватися

Приклади вживання

Does it contain meat? — Чи містить він м’ясо?
This season will also contain twenty-two episodes. — Цей сезон також міститиме двадцять дві серії.
Many games contain time travel elements. — Багато ігор містять елементи подорожі в часі.
Nodes contain data and also may link to other nodes. — Вузли містять дані, а також можуть зв’язуватися з іншими вузлами.
The drink contains rum, sugar, and arabica coffee. — Напій містить ром, цукор і каву арабіка.
One cup of fresh arugula contains only 5 calories and almost zero fat. — Одна чашка свіжої руколи містить лише 5 калорій і майже нульову кількість жиру.
This type of apartment does not usually contain a kitchen or bathroom. — Цей тип квартир зазвичай не містить кухні чи ванної кімнати.
This article itself is a list of lists, so it contains itself. — Ця стаття сама по собі є списком списків, тому вона містить себе.
This folder doesn’t contain any documents. — Ця папка не містить жодних документів.

Поділитись публікацією: