Значення слова

Дієслово
копіювати
відтворювати
переписувати
наслідувати

Іменник
копія
дублікат
примірник
рукопис
репродукція
екземпляр

Множина

Іменник copy у множині: copies

Приклади вживання

digital copy — цифрова копія
copy protection — захист від копіювання
copy typist — друкарка
Copy and paste this text. — Скопіюйте та вставте цей текст.
The command copies computer files from one directory to another. — Команда копіює комп’ютерні файли з одного каталогу в інший.
Do you have a copy? — У вас є копія?

Поділитись публікацією: