Значення слова

Дієслово
кашляти

Іменник
кашель

Множина

Іменник cough у множині: coughs

Приклади вживання

chronic cough — хронічний кашель
cough syrup — сироп від кашлю
whooping cough — коклюш
He has a cough. — У нього кашель.
Do you have a cough? — У вас кашель?
Coughs and sneezes spread diseases. — Кашель і чхання поширюють хвороби.
Cough can be a symptom of many diseases. — Кашель може бути симптомом багатьох захворювань.
The main symptoms include shortness of breath and a cough. — До основних симптомів відносяться задишка і кашель.
Symptoms typically include some combination of productive or dry cough, chest pain, fever, and difficulty breathing. — Симптоми зазвичай включають певну комбінацію продуктивного або сухого кашлю, болю в грудях, лихоманки та утрудненого дихання.

Поділитись публікацією: