Значення слова

Іменник
угода
справа
частина
частка
хвойна деревина

Дієслово
мати справу
торгувати
роздавати
вести справу
вести торгові справи
розглядати питання
здавати карти
наносити
боротися
відати
обходитися

Множина

Іменник deal у множині: deals

Приклади вживання

a deal with the devil — угода з дияволом
a great deal — багато, велика кількість
as part of the deal — як частина угоди
deal a blow — наносити удар, вразити
deal with — мати справу з
the deal of the day — пропозиція дня
The deal had been reported to cost $1 milliard in 2014. — Як повідомлялося, угода у 2014 році коштувала один млрд доларів США.
I don’t want to deal with him! — Я не хочу мати з ним справу!
The cards are dealt to the players. — Карти роздаються гравцям.
Now you should deal five cards to each player. — Тепер ви повинні роздати по п’ять карт кожному гравцеві.
I have a great deal of work. — У мене дуже багато роботи.
Maria knows a great deal about this breed of dogs. — Марія дуже багато знає про цю породу собак.
I think it’s a deal of the century. — Я думаю, що це угода століття.

Поділитись публікацією: