Значення слова

Прийменник
незважаючи на

Приклади вживання

Despite his refusal, we decided to do it. — Незважаючи на його відмову, ми вирішили це зробити.
We went to the park despite the falling snow. — Ми пішли в парк, незважаючи на сніг.
Despite its flaws, I enjoy using it. — Незважаючи на його недоліки, я із задоволенням ним користуюся.
Despite the extensive searches, nothing was found. — Незважаючи на тривалі пошуки, нічого не було знайдено.
Despite this popularity, the film received mostly negative reviews. — Незважаючи на таку популярність, фільм отримав переважно негативні відгуки.
They lost 4-1 despite taking the lead after 3 minutes. — Вони програли з рахунком 4-1, незважаючи на те, що вийшли вперед через 3 хвилини.
Despite his retirement, Bennett continues to rehearse with his music director three times a week. — Незважаючи на вихід на пенсію, Беннет продовжує репетирувати зі своїм музичним керівником тричі на тиждень.
The mine closed on 28 February 2001 due to a fall in gold prices, despite gold still being present there. — Шахта була закрита 28 лютого 2001 року через падіння цін на золото, незважаючи на те, що золото там все ще присутнє.

Поділитись публікацією: