Значення слова

Іменник
щоденник
книжка-календар

Множина

Іменник diary у множині: diaries

Приклади вживання

diary entry — запис у щоденнику
dream diary — щоденник снів
Bridget Jones’s Diary — «Щоденник Бріджит Джонс» (назва худ. фільму)
She kept a diary. — Вона вела щоденник.
The book is written like a diary. — Книга написана як щоденник.
Did you find his diary? — Ви знайшли його щоденник?

Поділитись посиланням: