Значення слова

Прикметник
економний
ощадливий
економічний

Приклади вживання

They named it “the country’s most economical lunch.” — Вони назвали його «найекономнішим обідом країни».
We need an effective and economical method of constructing roads. — Нам потрібен ефективний та економний метод будівництва доріг.
This is generally the most economical option for hosting. — Як правило, це найбільш економний варіант для хостингу.
It was fast, reliable, and economical but could not compete against a new range of British twin-cylinder motorcycles. — Він був швидким, надійним і економним, але не міг конкурувати з новою лінійкою британських двоциліндрових мотоциклів.
They are hardy and tough, they rarely require shoeing, and are economical to keep. — Вони витривалі і міцні, їх рідко потрібно підковувати і вони економні в утриманні.
They are economical and widely available in street markets in Italy. — Вони економні та широко доступні на вуличних ринках Італії.

Слово economical у статтях

Поділитись публікацією: