Значення слова

Числівник
вісім

Іменник
вісім
вісімка

Приклади вживання

eight days — вісім днів
eight hundred — вісімсот
eight is enough — восьми достатньо
The Hateful Eight — «Мерзенна вісімка» (назва худ. фільму)
She is eight years old. — Їй вісім років.
It was eight years ago. — Це було вісім років тому.
How about eight o’clock? — Як щодо восьмої години?
Four plus four equals eight. — Чотири плюс чотири дорівнює восьми.
Eleven minus eight equals three. — Одинадцять мінус вісім дорівнює трьом.
Eight times one equals eight. — Вісім помножити на один дорівнює восьми.
Sixteen divided by eight equals two. — Шістнадцять поділити на вісім дорівнює двом.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: