Значення слова

Числівник
одинадцять

Приклади вживання

eleven o’clock — одинадцять годин
eleven minutes — одинадцять хвилин
eleven thousand — одинадцять тисяч
nine hundred and eleven — дев’ятсот одинадцять
eleven years ago — одинадцять років тому
eleven days, eleven nights — одинадцять днів, одинадцять ночей
He is eleven years old. — Йому одинадцять років.
Eleven plus six equals seventeen. — Одинадцять плюс шість дорівнює сімнадцяти.
Sixteen minus five equals eleven. — Шістнадцять мінус п’ять дорівнює одинадцяти.
Eleven times zero equals zero. — Одинадцять помножити на нуль дорівнює нулю.
Twenty two divided by eleven equals two. — Двадцять два поділити на одинадцять дорівнює двом.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: