Значення слова

Іменник
провал
крах
невдача
відмова
відсутність
аварія
невиконання
недостача
зрив

Множина

Іменник failure у множині: failures

Приклади вживання

bank failure — банкрутство банку
dam failure — руйнування греблі
failure analysis — аналіз відмов
heart failure — серцева недостатність
kidney failure — ниркова недостатність
market failure — фіаско ринку
mean time between failures — середній наробіток між відмовами
respiratory failure — дихальна недостатність
The failure rate of a system usually depends on time, with the rate varying over the life cycle of the system. — Інтенсивність відмов системи зазвичай залежить від часу, причому частота відмов системи змінюється протягом життєвого циклу системи.

Поділитись публікацією: