Значення слова

Іменник
номінальний глава
прикраса на носі корабля

Множина

Іменник figurehead у множині: figureheads

Приклади вживання

Monarchs in some constitutional monarchies, and presidents in parliamentary republics are often considered to be figureheads. — Монархи в деяких конституційних монархіях і президенти в парламентських республіках часто вважаються номінальними главами.
In reality, Peshwa and other chiefs had all the executive power, while Rajaram II was only a figurehead. — Насправді, Пешва та інші вожді володіли всією виконавчою владою, тоді як Раджарам II був лише номінальним главою.
A figurehead is a carved wooden decoration found at the bow of ships, generally of a design related to the name or role of a ship. — Носова фігура — це різьблена дерев’яна прикраса, що знаходиться на носовій частині кораблів, як правило, пов’язана з назвою або роллю корабля.
The bowsprit is sometimes used to hold up the figurehead. — На бушприті іноді кріпиться носова фігура корабля.

Поділитись публікацією: