Значення слова

Іменник
людина
людство
смертний

Прикметник
людський
мирський
притаманний людині

Множина

Іменник human у множині: humans

Приклади вживання

human resources — людські ресурси
human rights — права людини
Are you a human? — Ви людина?
Who are those human beings? — Хто ці люди?
It’s against human nature. — Це проти людської природи.
It’s written in the Universal Declaration of Human Rights. — Це написано у Загальній декларації прав людини.
The human eye is a sense organ that reacts to light and allows vision. — Людське око — це орган чуття, який реагує на світло і дозволяє бачити.
The head is at the top of the human body. — Голова знаходиться у верхній частині тіла людини.
Human power is work or energy that is produced from the human body. — Сила людини — це праця або енергія, що виробляється з людського тіла.

Поділитись публікацією: