Значення слова

Прикметник
гумористичний
забавний

Приклади вживання

It’s a humorous aphorism. — Це жартівливий афоризм.
Many of his songs have humorous lyrics. — Багато його пісень мають жартівливі тексти.
All of his books are written in a light and humorous style. — Усі його книжки написані у легкому та гумористичному стилі.
His works could be categorized as humorous. — Його твори можна віднести до гумористичних.
Surreal humor is the effect of illogic and absurdity being used for humorous effect. — Сюрреалістичний гумор — це ефект нелогічності та абсурду, що використовуються для гумористичного ефекту.
This novel depicts the state of a small Indian village in a humorous manner. — У цьому романі в гумористичній манері зображено стан маленького індійського села.

Поділитись публікацією: