Значення слова

Дієслово
переривати
перебивати
заважати
перешкоджати

Іменник
переривання

Множина

Іменник interrupt у множині: interrupts

Приклади вживання

Sorry to interrupt but… — Вибачте, що перебиваю, але…
Don’t interrupt me! — Не перебивайте мене!
Don’t let them interrupt you. — Не дозволяйте їм переривати вас.
You mustn’t interrupt him. — Ви не повинні переривати його.
You mustn’t interrupt me! — Ви не повинні перебивати мене!
I won’t interrupt him. — Я не буду переривати його.
Sorry, may I interrupt you for just a moment? — Вибачте, чи можу я перервати вас на мить?
You can interrupt me any time if you need it. — Ви можете перервати мене у будь-який момент, якщо вам це потрібно.
Every software interrupt signal is associated with a particular interrupt handler. — Кожен сигнал програмного переривання пов’язаний з певним обробником переривань.

Поділитись публікацією: