Значення слова

Іменник
перехрестя
перетин
лінія перетину
точка перетину
схрещення

Приклади вживання

intersection syndrome — синдром перетину
Turn left at the next intersection. — На наступному перехресті поверніть ліворуч.
I avoid driving through that dangerous intersection. — Я уникаю проїзду через те небезпечне перехрестя.
A circle can be formed as the intersection of a sphere and a plane. — Коло можна утворити як перетин кулі та площини.
The intersection is blocked. — Перехрестя перекрито.

Поділитись публікацією: