Значення слова

Прикметник
нерегулярний
неправильний
незаконний
нерівний

Приклади вживання

an irregular galaxy — неправильна галактика
irregular verbs — неправильні дієслова
It has an irregular shape. — Він має неправильну форму.
The known irregular satellites of Uranus and Neptune are larger than those of Jupiter and Saturn. — Відомі неправильні супутники Урана і Нептуна більші за супутники Юпітера і Сатурна.
These verbs are irregular. — Ці дієслова неправильні.

Поділитись публікацією: