Значення слова

Іменник
мова
мовлення
стиль
формулювання

Множина

Іменник language у множині:languages

Приклади вживання

language family — мовна сім’я
language barrier — мовний бар’єр
language skills — мовні навички
foreign language — іноземна мова
native language — рідна мова
programming language — мова програмування
assembler language — мова асемблера
Everybody knows his own language. — Кожен знає свою власну мову.
What kind of foreign languages do you know? — Які іноземні мови ти знаєш?
How many foreign languages do you know? — Скільки іноземних мов ти знаєш?
Is Ukrainian your native language? — Українська ваша рідна мова?
Italian is a beautiful language. — Італійська мова — прекрасна.
The official language of the country is English. — Офіціальною мовою країни є англійська.
What is your native language? — Яка твоя рідна мова?
What language do you know well? — Якою мовою ви володієте добре?
If you want to improve your language skills. — Якщо ви хочете вдосконалити свої мовні навички.

Поділитись публікацією: