Значення слова

Прислівник
найменш
найменше
як мінімум

Прикметник
найменший
якнайменший
найнижчий
незначний
обмежений

Іменник
мінімальна кількість
мінімум

Приклади вживання

at least — принаймні, щонайменше
last but not least — останній, але не менш важливий
least weasel — ласиця мала
the least common multiple — найменше спільне кратне
the least developed countries — найменш розвинуті країни
the method of least squares — метод найменших квадратів (застосовується в регресійному аналізі)
We need at least one hour to finish. — Нам потрібна принаймні одна година, щоб закінчити.

Поділитись публікацією: