Значення слова

Прикметник
нижній
нижчий
слабкий
тихий
недостатній
з глибоким вирізом
поганий

Прислівник
нижче

Дієслово
опускати
опускатися
спускати
звішувати
знижувати
понижувати
ослабляти
схиляти
дивитися похмуро

Приклади вживання

Lower Manhattan — Нижній Мангеттен (один з районів Нью-Йорка)
The pelvis is the lower part of the trunk. — Таз — це нижня частина тулуба.
These are muscles of the lower limbs. — Це м’язи нижніх кінцівок.
The most common social categories are upper, middle, and lower classes. — Найпоширенішими соціальними категоріями є вищий, середній і нижчий класи.
The company claims to offer faster transaction times and lower costs than its main competitor. — Компанія стверджує, що пропонує швидший час транзакцій і нижчі витрати, ніж її основний конкурент.
The depth of a truss, or the height between the upper and lower chords, is what makes it an efficient structural form. — Глибина ферми, або висота між верхнім і нижнім поясами, робить її ефективною конструктивною формою.

Поділитись публікацією: