Значення слова

Іменник
міра
ступінь
мірило
мірка
критерій
масштаб
захід

Дієслово
міряти
оцінювати
знімати мірку
поміряти
обмірювати
відміряти

Множина

Іменник measure у множині: measures

Приклади вживання

measure up — відповідати, досягати
tape measure — вимірювальна рулетка
unit of measure — одиниця виміру
It’s a device to measure a physical quantity. — Це прилад для вимірювання фізичної величини.
The government ought to have taken some measures. — Уряд мав би вжити певних заходів.
It doesn’t measure up to our standards. — Це не відповідає нашим стандартам.
Our specialists have already taken proper measures. — Наші фахівці вже вжили відповідних заходів.
We need to take more radical measures. — Нам треба вживати більш радикальних заходів.
You can use it to measure the volume of liquid. — За допомогою нього можна виміряти об’єм рідини.
Surveyors use tape measures in lengths of over 100 m. — Геодезисти використовують рулетки довжиною понад 100 м.
Now we need to measure the amount of moisture in the air. — Тепер нам потрібно виміряти кількість вологи в повітрі.
It’s a measure of people’s well-being. — Це показник добробуту людей.

Поділитись публікацією: