Значення слова

Іменник
темп
хода
крок
сходинка

Дієслово
крокувати
задавати темп
вимірювати кроками
іти інохіддю

Приклади вживання

pick up the pace — пришвидшуватися, підвищити темп
Work at your own pace. — Працюйте у власному темпі.
The pace of the story is determined by the length of the scenes. — Темп розповіді визначається тривалістю сцен.
The faster the pace, the more calories burned if weight loss is a goal. — Чим швидший темп, тим більше спалюється калорій, якщо мета — схуднути.

Поділитись публікацією: