Значення слова

Прислівник
погано
бідно
жалюгідно

Прикметник
недужий

Приклади вживання

The main cause of the disease is poorly understood. — Основна причина захворювання погано вивчена.
It’s an interesting but poorly made film. — Це цікавий, але погано знятий фільм.
It was a tiny and poorly furnished room. — Це була крихітна і погано мебльована кімната.
Each side had about 18,000 poorly trained and poorly led troops. — Кожна сторона мала приблизно 18 000 погано навчених і погано керованих військ.
They continued to perform poorly through the 1960 season, once again failing to score any points. — Вони продовжували погано виступати протягом сезону 1960 року, знову не набравши жодного очка.
This colourless liquid is poorly soluble in water but miscible with most organic solvents. — Ця безбарвна рідина погано розчиняється у воді, але змішується з більшістю органічних розчинників.

Поділитись публікацією: