Значення слова

Іменник
постер
плакат
афіша
оголошення

Дієслово
рекламувати
обклеювати афішами

Множина

Іменник poster у множині: posters

Приклади вживання

film poster — кіноплакат
Jack stuck a new poster. — Джек наклеїв новий плакат.
Posters are designed to be both eye-catching and informative. — Плакати розроблені так, щоб привертати увагу та бути інформативними.
This poster is much more expressive. — Цей плакат набагато виразніший.
Martin is a graphic designer of posters. — Мартін — графічний дизайнер плакатів.
The poster was intended to raise the morale of the British public. — Плакат мав на меті підняти бойовий дух британської громадськості.

Поділитись публікацією: