Значення слова

Іменник
психолог

Множина

Іменник psychologist у множині: psychologists

Приклади вживання

counseling psychologist — психолог-консультант
I’m a psychologist. — Я психолог.
Clinical psychologists in the U.S. undergo many years of graduate training. — Клінічні психологи в США проходять багаторічну аспірантуру.
He works as a school psychologist. — Він працює шкільним психологом.
He has been a psychologist for twenty years. — Він працював психологом двадцять років.
Social psychologists typically explain human behavior as being a result of the relationship between mental state and social situation, studying the conditions under which thoughts, feelings, and behaviors occur and how these variables influence social interactions. — Соціальні психологи зазвичай пояснюють поведінку людини як результат взаємозв’язку між психічним станом та соціальною ситуацією, вивчаючи умови, за яких виникають думки, почуття та поведінка, і як ці змінні впливають на соціальні взаємодії.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: