Значення слова

Прикметник
ризикований
небезпечний
авантюрний

Приклади вживання

It’s too risky. — Це занадто ризиковано.
This plan is too risky. — Цей план занадто ризикований.
According to our analytics, this project is too risky. — Згідно з нашою аналітикою, цей проект є надто ризикованим.
Excessive or risky lending can cause borrowers to default. — Надмірне або ризиковане кредитування може призвести до дефолту позичальників.
In short, hosting the Games is economically and financially extremely risky. — Одним словом, проведення Ігор економічно та фінансово надзвичайно ризиковано.
It is considered less risky. — Він вважається менш ризикованим.

Поділитись публікацією: