Значення слова

Іменник
пошук
пошуки
розшук
обшук
розшукування

Дієслово
шукати
розшукувати
обшукувати
уважно розглядати
нишпорити
досліджувати

Приклади вживання

linear search — лінійний пошук
search algorithm — алгоритм пошуку
search engine — пошукова система
search engine optimization — пошукова оптимізація
You can search it online. — Ти можеш пошукати це в Інтернеті.
I want to add a search button to this page. — Я хочу додати кнопку пошуку на цю сторінку.
Despite the extensive searches, nothing was found. — Незважаючи на обширні пошуки, нічого не знайдено.
The search commenced on 26 December. — Пошуки почалися 26 грудня.

Поділитись публікацією: