Значення слова

Числівник
сім

Приклади вживання

seven days — сім днів
seven hundred — сімсот
seven seas — сім морів
seven deadly sins — сім смертельних гріхів
seven is a lucky number — сім — щасливе число
Seven seals — Сім печаток
one of the seven colors of the rainbow — один із семи кольорів веселки
Seven Brides for Seven Brothers — «Сім наречених для семи братів» (назва худ. фільму)
Snow White and the Seven Dwarfs — Білосніжка та семеро гномів
The Magnificent Seven — «Чудова сімка» (назва худ. фільму)
He is seven years old. — Йому сім років.
It was seven years ago. — Це було сім років тому.
This South Korean island is one of the seven natural wonders of the world. — Цей південнокорейський острів одне з семи природних чудес світу.
Five plus two equals seven. — П’ять плюс два дорівнює семи.
Ten minus three equals seven. — Десять мінус три дорівнює семи.
Seven times two equals fourteen. — Сім помножити на два дорівнює чотирнадцяти.
Twenty one divided by three equals seven. — Двадцять один поділити на три дорівнює семи.

Див. також: Числівники в англійській мові

Поділитись публікацією: