Значення слова

Дієслово
підвергати
піддавати
підкоряти

Прикметник
підкорений
залежний
підлеглий
схильний

Іменник
об’єкт
тема
сюжет
суб’єкт
підмет
дисципліна
тематика
підданий

Приклади вживання

British subject — британський підданий
It’s an important subject. — Це важлива тема.
I think it was one of my best interviews on the subject. — Думаю, це було одне з найкращих моїх інтерв’ю на цю тему.
The subject in English and many other languages agrees with the finite verb in person and number. — Підмет в англійській та багатьох інших мовах узгоджується з фінітним дієсловом в особі та числі.
Let me give you my thoughts on the subject. — Дозвольте мені висловити свої думки з цього приводу.

Поділитись публікацією: