Значення

Прислівник
суттєво
істотно
по суті

Приклади вживання

Each type of milk produces substantially different results. — Кожен тип молока дає суттєво різні результати.
The playing characteristics of these materials are substantially different. — Ігрові характеристики цих матеріалів суттєво відрізняються.
One of his works is substantially similar to another. — Одна з його робіт багато в чому схожа на іншу.
The website was substantially redesigned in September 2018. — Веб-сайт був суттєво оновлений у вересні 2018 року.
The program was substantially delayed by engine reliability problems. — Програма була суттєво затримана через проблеми з надійністю двигуна.
It has really changed substantially since it was first merged in 2019. — Він справді суттєво змінився з моменту першого об’єднання у 2019 році.
The value and production of individual crops vary substantially from year to year. — Вартість і виробництво окремих культур суттєво змінюється з року в рік.
We live in a country where a few people’s incomes are substantially higher than most people’s. — Ми живемо в країні, де доходи кількох людей значно вищі, ніж у більшості людей.

Поділитись публікацією: