Значення слова

Іменник
шаблон
зразок

Множина

Іменник template у множині: templates

Приклади вживання

template metaprogramming — шаблонне метапрограмування
web template system — система вебшаблонів
We don’t use these templates. — Ми не використовуємо ці шаблони.
You should create one main template and then use it every time. — Вам слід створити один основний шаблон, а потім використовувати його щоразу.
Where do you store those templates? — Де ви зберігаєте ці шаблони?
You can use this document as a template. — Ви можете використовувати цей документ як шаблон.
There are five templates in this folder. — У цій папці п’ять шаблонів.

Поділитись публікацією: