Значення слова

Іменник
тема
предмет
основна думка

Множина

Іменник theme у множині: themes

Приклади вживання

theme park — тематичний парк
theme restaurant — тематичний ресторан
Themes can be divided into two categories. — Теми можна розділити на дві категорії.
It was a new theme for me. — Це була нова тема для мене.
A theme package contains graphics for one or many changeable components of a mobile phone’s UI. — Пакет тем містить графіку для одного або багатьох змінних компонентів інтерфейсу мобільного телефону.
He creates themes for WordPress. — Він створює теми для WordPress.

Поділитись посиланням: