Значення слова

Прикметник
титанічний
титановий

Приклади вживання

It was a titanic battle. — Це була титанічна битва.
They shrank from their titanic size to less than the smallest dwarfs. — Вони зменшилися від свого титанічного розміру до меншого ніж у найменших карликів.
Through the titanic efforts of the entire team, including Professor, Conseil, and Land, they manage to disassemble the dam and leave the dangerous shelter. — Завдяки титанічним зусиллям усієї команди, включаючи професора, Конселя та Ленда, їм вдається розібрати греблю та залишити небезпечне укриття.
Peter describes him as a titanic figure in the world of flamenco guitar. — Пітер описує його як титанічну фігуру у світі гітари фламенко.

Поділитись публікацією: