Значення слова

Дієслово
відрізнятися
варіювати
міняти
мінятися
урізноманітнювати

Приклади вживання

Recipes for the dough and filling vary. — Рецепти тіста та начинки відрізняються.
They vary by country and may vary by year. — Вони відрізняються залежно від країни і можуть змінюватися в залежності від року.
The contents of an antipasto vary greatly according to regional cuisine. — Вміст антипасто сильно варіюється в залежності від регіональної кухні.
Specific responsibilities and the degree of autonomy vary based on each state. — Конкретні обов’язки та ступінь автономії відрізняються залежно від штату.
Nu jazz can be very experimental in nature and can vary widely in sound and concept. — Ню-джаз може бути дуже експериментальним за своєю природою і може сильно відрізнятися за звучанням і концепцією.
The role and powers of the superintendent vary among areas. — Роль і повноваження суперінтенданта залежать від областей.

Поділитись публікацією: