Значення слова

Прикметник
видимий
явний
наявний
візуальний

Приклади вживання

visible spectrum — видимий спектр
Artificial structures visible from Earth orbit without magnification include highways, dams, and cities. — Штучні споруди, видимі з орбіти Землі без збільшення, включають шосе, дамби та міста.
It’s a type of microscope that commonly uses visible light and a system of lenses to generate magnified images of small objects. — Це тип мікроскопа, який зазвичай використовує видиме світло та систему лінз для створення збільшених зображень невеликих предметів.

Поділитись публікацією: