Значення слова

Прислівник
широко
далеко

Приклади вживання

His name is widely known. — Його ім’я широко відоме.
It was widely used by professional writers, in offices, and for business correspondence in private homes. — Вона широко використовувалася професійними письменниками, в офісах та для ділового листування в приватних будинках.
German is the second most widely spoken Germanic language after English. — Німецька мова є другою за поширеністю німецькою мовою після англійської.
Based on a survey, the most widely used content management system is WordPress. — Згідно з опитуванням, найбільш широко використовуваною системою керування вмістом є WordPress.
This mushroom is cultivated in more than seventy countries and is one of the most commonly and widely consumed mushrooms in the world. — Цей гриб культивується в більш ніж сімдесяти країнах і є одним з найбільш поширених і широко споживаних грибів у світі.
Unix-like operating systems are widely used in modern servers, workstations, and mobile devices. — Unix-подібні операційні системи широко використовуються в сучасних серверах, робочих станціях і мобільних пристроях.

Поділитись публікацією: