Значення слова

Іменник
робочий процес
потік робіт

Множина

Іменник workflow у множині: workflows

Приклади вживання

What is a workflow? — Що таке робочий процес?
A workflow is an outline of the sequence of events needed to carry out a task. — Робочий процес — це схема послідовності подій, необхідних для виконання завдання.
A flowchart is a type of diagram that represents a workflow. — Блок-схема — це тип діаграми, що представляє робочий процес.
This system is used by radiology personnel to manage the workflow of patient exams. — Ця система використовується рентгенологічним персоналом для управління робочим процесом оглядів пацієнтів.

Поділитись публікацією: